Our Team

To choose your trending job dream & to make future bright.

Khadga Bir Rawat
Khadga Bir Rawat

Chairman

Jit Bahadur Rawat
Jit Bahadur Rawat

Managing Director

Chitra Bahadur Budhathoki
Chitra Bahadur Budhathoki

Executive Director

Radha Ale Magar
Radha Ale Magar

Manager

Dipendra Rawat
Dipendra Rawat

Business Development Manager

Babita Shrestha
Babita Shrestha

Account Officer

Nabina Rawat
Nabina Rawat

HR Manager

Sumitra Yari
Sumitra Yari

Documentation

Reshma Phuyal
Reshma Phuyal

Ticketing Officer

Manisha
Manisha

Kitchen Helper